ลงพื้นที่สร้างการรับรู้เรื่องหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)

วันที่ 6 ก.พ.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ น.ส.พิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ในนามศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (admin:nungning)

ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 ม.ค.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.บุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยภายในงานจัดประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (admin:nungning)

ร่วมงานรัญพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

วันที่ 17 ม.ค.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ น.ส.กรแก้ว ทองเหลื่อม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.บุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยภายในงานจัดประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ (admin:nungning)

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(งา)หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตงาดำและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 9-10 มกราคม 2562 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสุทธิดา บูชารัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(งา) หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตงาดำและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ศาลาประขาคม ม.8 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 42 ราย ทั้งนี้ได้เชิญทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี มาให้ความรู้ด้านการแปรรูปงาเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่นการทำงาแผ่น โลชั่นน้ำมันงา สบู่เหลวงาดำ เป็นต้น

ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และการใช้ปัจจัยทดแทนสารเคมี

วันที่ 24-25 ธ.ค. 61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน พ.ร.บ. ศวพ.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ควา่มรู้เกษตรกรในงาน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หัวข้อเรื่อง การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และการใช้ปัจจัยทดแทนสารเคมี ครั้งที่1 ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนสวรรค์ อ.บ้านด่าน และ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักปลอดภัย อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ (admin:nungning)

จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์มอบหมายให้ นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ศพก.อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 33 ราย (admin:nungning)

อบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

วันที่ 20 ธ.ค.61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ศพก.อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย (admin:nungning)

อบรมเกษตรกร เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังนา ในโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังนา ในโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 100 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ร่วมงานพิธี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

  

วันที่ 14 พ.ย. 61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์  มอบหมายให้  นางสุทธิดา บูชารัมย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก ศวพ.บุรีรัมย์ ร่วมงานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561  เพื่อประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ  หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ร่วมงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ 25 ต.ค. 61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายชูชาติ วรรณวิศาล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ น.ส.พิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานดังนี้ ให้คำแนะนำในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง และเรื่องการป้องกันกำจัดโรคและแมลงมันสำปะหลัง พร้อมแจกจ่ายต้นอัญชัญ พันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 มอบให้เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์