ร่วมงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ 25 ต.ค. 61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายชูชาติ วรรณวิศาล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ น.ส.พิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานดังนี้ ให้คำแนะนำในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง และเรื่องการป้องกันกำจัดโรคและแมลงมันสำปะหลัง พร้อมแจกจ่ายต้นอัญชัญ พันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 มอบให้เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น