ลักษณะโรคใบด่างมันสำปะหลัง

โรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัส cassava mosaic virus  ซึ่งโรคนี้ระบาดในประเทศกัมพูชา ยังไม่แพร่ระบาดในประเทศไทย ซึ่งโรคนี้แพร่ระบาดจากการนำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูกต่อ และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะโดยสามารถดูดน้ำเลี้ยงจากต้นมันที่เป็นโรคแล้วนำไปปล่อยต้นอื่นได้ ซึ่งอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลังใบจะลดรูป แคระแกร็น ยอดหงิก ซึ่งบางครั้งอาการยอดหงิกที่เกิดจากการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง และอาการข้างเคียงของการโดนสารกำจัดวัชพืชจะมีอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งอาจทำให้ผู้ปลูกมันสำปะหลังเข้าใจผิดได้ ซึ่งหากผู้ปลูกมันสำปะหลังท่านใดพบเห็นอาการลักษณะตามภาพประกอบและไม่แน่ใจว่าเป็นโรคดังกล่าวหรือไม่สามารถแจ้งและประสานสำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านอยู่ หรือแจ้งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ประจำจังหวัดได้

หนึ่งความเห็นบน “ลักษณะโรคใบด่างมันสำปะหลัง”

  1. ต้นมันสำปะหลัง​อายุประมาณ​4เดือนเป็นโรคใบด่าง​ มีวิธีรักษา​ให้โรคหายโดยที่ไม่ต้องถอนทิ้งใหมครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น