อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(งา)หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตงาดำและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 9-10 มกราคม 2562 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสุทธิดา บูชารัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(งา) หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตงาดำและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ศาลาประขาคม ม.8 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 42 ราย ทั้งนี้ได้เชิญทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี มาให้ความรู้ด้านการแปรรูปงาเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่นการทำงาแผ่น โลชั่นน้ำมันงา สบู่เหลวงาดำ เป็นต้น