ร่วมงานรัญพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

วันที่ 17 ม.ค.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ น.ส.กรแก้ว ทองเหลื่อม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.บุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยภายในงานจัดประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ (admin:nungning)