ลงพื้นที่สร้างการรับรู้เรื่องหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)

วันที่ 6 ก.พ.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ น.ส.พิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ในนามศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (admin:nungning)