นายปัญญา พุกสุ่น ผอ.สวพ.4 ลงพื้นที่ติดตามงานการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAPพืช และพืชอินทรีย์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และพืชอินทรีย์ ณ ฟาร์มบ้านสวนการ์เด้นท์ อ.ลำปลายมาศ และไร่ดินชุ่มฟ้า อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้