ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ขอนแก่น 6 ให้กับเกษตรกรแปลงต้นแบบขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายอำพล พรหมเมศร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ขอนแก่น 6 ให้กับเกษตรกรแปลงต้นแบบขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมแปลงต้นแบบการปลูกพืชแซมในแปลงเสาวรส สร้างรายได้เสริม และเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ถั่วลิสง ขอนแก่น 6 ให้กับเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ณ บ้านผไทรวมพล ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์