ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสา พัฒนาศูนย์ ” ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบโรงเรือนและซ่อมแซมโรงเรือน เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะต้นกล้ากัญชา โครงการผลิตกัญชา กัญชง 1 ล้านต้น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสา พัฒนาศูนย์ ” ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบโรงเรือนและซ่อมแซมโรงเรือน เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะต้นกล้ากัญชา โครงการผลิตกัญชา กัญชง 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์มีเป้าหมายการผลิตต้นกล้ากัญชาจำนวน 48,000 ต้น และจะเริ่มส่งมอบต้นกล้ากัญชาให้กับผู้ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชาจากกรมวิชาการเกษตรได้ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 พร้อมกันนี้ได้เตรียมต้นกล้ากัญชงจำนวน 4 สายพันธุ์ เพื่อดำเนินการปลูกทดสอบพันธุ์ในโครงการทดสอบพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ประเทศไทย