ติดตามผลการดำเนินงานทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ติดตามผลการดำเนินงานทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพกระเจียวที่ได้มาตรฐานแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมแปลงต้นแบบการจัดการดินปุ๋ยและการป้องกันกำจัดโรครากและโคนเน่าของทุเรียน ซึ่งรับผิดชอบดำเนินงานโดย นายอำพล พรหมเมศร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ณ แปลงกระเจียวหวานและแปลงทุเรียนน้ำแร่ ของเกษตรกร อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์