ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชตระกลูถั่ว(ถั่วลิสง) ณ หมู่5 บ้านหัวฝาย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้มาร่วมงาน 100 คน