โครงการฟาร์มตัวอย่างตัวอย่างตามพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายอำพล พรหมเมศร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายพัทยา เทพเดช เจ้าพนักงานการเกษตร มอบกิ่งพันธุ์ดี ได้แก่ กิ่งพันธุ์ส้มโอขาวใหญ่ กิ่งพันธุ์ฝรั่งกิมจู และกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นพิจิตร ให้กับเกษตรกรเแปลงต้นแบบขยายผล จำนวน 10 ราย ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตัวอย่างตามพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมแปลงต้นแบบการทำสวนไม้ผลพันธุ์ดี สร้างรายได้เสริม และเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี ให้กับเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป