นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การผลิตชีวภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การผลิตชีวภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ โดยมีนางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และบุคลากร ศวพ.บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในโอกาสนี้ได้มอบต้นกล้ากัญชาให้ประชาชน ครัวเรือนละ 2 ต้น ตาม “โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา กัญชง 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์” 📢📢 ประชาชนที่ประสงค์รับต้นกล้ากัญชาสามารถลงทะเบียนได้ที่เว๊บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร หรือตาม QR code ตามรูป ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถรับต้นกล้าได้ที่หน่วยงานที่ระบุไว้ตามที่ลงทะเบียน หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ โทร 044 617022