กิจกรรม รวมใจอาสาพัฒนาศูนย์ฯ

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม รวมใจอาสาพัฒนาศูนย์ฯ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ พื้นที่บริเวณรอบอาคารบริการวิชาการ บ้านพัก และโรงเรือนเพาะชำ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ อำเมือง จังหวัดบุรีรัมย์