จัดประชุม เสวนาเกษตร เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระเจียว

วันที่ 26 กันยายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายอำพล พรหมเมศร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุม เสวนาเกษตร เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระเจียว การทดลอง ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระเจียวที่ได้รับมาตรฐานแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเกษตรกรทดสอบเทคโนโลยีฯในโครงการและผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาจำนวน 8 ราย ณ แปลงเกษตรกร อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์