กิจกรรม รวมใจอาสาพัฒนาศูนย์ฯ

วันที่ 30 กันยายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมรวมใจอาสาพัฒนาศูนย์ฯ ทำความสะอาดอาคารพัสดุ และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคารพัสดุ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ อำเมือง จังหวัดบุรีรัมย์