ร่วมประชุมการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางภรภัทร สายบุตรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ผู้แทนหัวหน้าด่านตรวจพืชช่องจอม ร่วมประชุมการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู โดยมีนายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอบ้านกรวด เป็นประธานการประชุม ณ อาคารจุดประสานงานไทย – กัมพูชา ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นนายอำเภอบ้านกรวด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ได้เดินทางไปร่วมประชุมหารือชี้แจงข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติในการเปิดจุดผ่อนปรนร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ณ จุดผ่อนปรนฝั่งประเทศกัมพูชา