ร่วมกิจกรรมรวมใจอาสาพัฒนาศูนย์ฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมรวมใจอาสาพัฒนาศูนย์ฯ ทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ริมรั้ว และกำจัดวัชพืชริมถนนภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ อำเมือง จังหวัดบุรีรัมย์