นายปัญญา พุกสุ่น ผอ.สวพ.4 ลงพื้นที่ติดตามงานการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAPพืช และพืชอินทรีย์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และพืชอินทรีย์ ณ ฟาร์มบ้านสวนการ์เด้นท์ อ.ลำปลายมาศ และไร่ดินชุ่มฟ้า อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3  เมษายน 2562 นายจักรพรรดิ์  วุ้นสีแซง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  มอบหมายให้นายสวัสดิ์  สมสะอาด  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ  ได้จัดฝึกอบรม  สารวัตรเกษตรอาสา  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดในพื้นที่ โดยมีนายสวัสดิ์  สมสะอาด  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชน เกษตรกร  ผู้นำ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 40 คน

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(งา)หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตงาดำและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 9-10 มกราคม 2562 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสุทธิดา บูชารัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(งา) หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตงาดำและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ศาลาประขาคม ม.8 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 42 ราย ทั้งนี้ได้เชิญทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี มาให้ความรู้ด้านการแปรรูปงาเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่นการทำงาแผ่น โลชั่นน้ำมันงา สบู่เหลวงาดำ เป็นต้น