พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม นำโดยนายสุชาติ คำอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามคาม และจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

Big Cleaning Day

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม นำโดยนายสุชาติ คำอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความผาสุก ตามนโยบายกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นให้หน่วยงานปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม