ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ได้ก่อตั้งขึ้น พ.ศ.2502 ตั้งอยู่ เลขที่  79 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1139/2555 เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งงานภายในและการตัดโอนตำแหน่ง ปรับศูนย์วิจัย ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น